FiltaFry oli juba nn. “roheline” ettevõte, juba ammu enne selle väljendi loomist.

“Midagi ei muutu, kui sa ei muuda!” FiltaFry usub, et keskkonna kaitsmine algab meist endist. Seetõttu püüame pidevalt parandada oma toodete ja teenuste valikut jätkusuutlikkuse osas. Oma klientidega koostööd tehes tahame aidata kaasa paremasse ja puhtamasse keskkonda.

Sel eesmärgil kontrollitakse meie pakutavate toodete ja teenuste tõhusust ja kulude kokkuhoiu potentsiaali regulaarselt ja põhjalikult.

Meie missioon

Üks osa meie missioonist on tõsta keskkonnateadlikkust, et kliendid saaksid oma ettevõtet jätkusuutlikult juhtida.

Kas sa teadsid?

  • Vastupidiselt diislikütusele ei teki ringlussevõetud taimerasva põletamisel kahjulikku vääveldioksiidi (SO2).
  • Taimerasva ringlussevõtuprotsessis eraldub keskkonda võrreldes diislikütusega 80% vähem CO2-te.
  • Biodiislikütus põhjustab võrreldes diislikütuse põlemisega ligikaudu 50% vähem süsinikmonooksiidi (CO).
  • Toiduõli ringlussevõtt eraldab vähem karsinogeenseid osakesi ja polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke (PAH-sid) kui mineraalõlist valmistatud diislikütus.

Kliendi pühendumuse tunnustamine

Hindame klientide usaldust ja tunneme rõõmu, et nad annavad toiduõli ümbertöötlemise kaudu oma panuse keskkonna kaitsmisse. Aitame ja toetame oma kliente, et nad saaksid ka edaspidi selle panuse teha, samuti tutvustame jätkuvalt seda tegevust.